Search for:

Villkor och Bestämmelser

Villkor för användning av webbplatsen Gamble Guys

1. Inledning

1.1. Välkommen till Gamble Guys, en webbplats för kasinorecensioner som tillhandahåller information om spel på kasinon, inklusive spel och kasinorecensioner, för att förbättra din spelupplevelse.

1.2. Betrakta dessa användarvillkor, även kallade “villkoren”, som de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna i samband med användningen av webbplatsen och dess innehåll. 

1.3. För att använda denna webbplats godkänner du att följa dessa villkor.

2. Definitioner

Nedanstående termer har följande definitioner, när de har versaler:

2.1. Villkor:Avser de villkor som anges i detta dokument.

2.2.Webbplats/Sajt: avser Gambleguys.com och dess lokaliserade versioner som finns på Gambleguys.coms subdomäner eller separata domäner.

2.3. Webbplatsens innehåll: Allt innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till skriftligt material såsom text, data, formulär och dokumentation, grafiskt material såsom konstverk, bilder, bilder, animationer, ljud, musik och videor, programvara, programvarukoncept och deras funktionella komponenter samt alla andra objekt på denna webbplats.

2.4.Vi, oss, vår: Avser operatören av Gambleguys.com.

2.5. Användare: Varje fysisk eller juridisk person som använder webbplatsen, även kallad Du eller Din.

2.6. Varumärken:Avser de varumärken, servicemärken och handelsnamn som används på webbplatsen. 

2.7. Tredje part/tredje part/tredje parter:En annan enhet än oss.

2.8. Speltjänster: Innehåll med anknytning till onlinespel och speltjänster.

2.9. Integritetsskyddspolicy (Integritetspolicy):Avser webbplatsens policy för skydd av personuppgifter och integritet som beskrivs i avsnitt 10 i dessa villkor.

2.10. Data:All information som lämnas av webbplatsens användare.

2.11. Cookie/Cookies: En kort textfil som Gambleguy.com eller dess tredje parter lagrar på en användares enhet när denne använder webbplatsen.

2.12. Dataskyddslagar: Tillämpliga lagar om behandling av personuppgifter, inklusive direktiv 95/46/EG eller GDPR och eventuella nationella lagar eller förordningar.

2.13. EU:s lagstiftning om cookies:Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, ändrat 2006 och 2009.

2.14. Användargenererat innehåll: Avser alla uppgifter som användare lägger upp på webbplatsen.

3. Användning av Webbplatsen

3.1. Webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål. Vi strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell. Vi ger dock inga uttryckliga eller underförstådda garantier för effektiviteten, fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten eller lämpligheten av informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken på webbplatsen för något ändamål.

3.2. Det är förbjudet att använda denna webbplats för olagliga eller otillåtna ändamål. Du får inte heller använda webbplatsen för att överföra eller distribuera skadliga virus eller material.

4. Immateriella Rättigheter

4.1. Webbplatsen, dess partners och licensgivare (om tillämpligt) äger allt innehåll på webbplatsen. Du FÅR INTE ta bort eller ändra några upphovsrättsliga eller äganderättsliga meddelanden på webbplatsen eller webbplatsens innehåll.

4.2. Alla varumärken på webbplatsen tillhör Gamble Guys, dess dotterbolag eller licensgivare (beroende på vad som är tillämpligt).

4.3. Webbplatsens innehåll och varumärken omfattas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar. 

4.4. Du får endast använda varumärken enligt detta avtal och du bekräftar att du INTE har några som helst rättigheter till dessa varumärken eller webbplatsens innehåll.

5. Innehåll från Tredje Part

5.1. För din referens och bekvämlighet kan denna webbplats innehålla länkar till webbplatser, produkter, tjänster eller innehåll från tredje part.  

5.2.Gambleguys.com är inte ansvarig för innehåll från tredje part. 

5.3. En länk från den här webbplatsen till innehåll från tredje part innebär inte ett godkännande av sådant innehåll från tredje part. 

5.4. Beslutet om hur du använder innehåll från tredje part är ditt eget ansvar och du gör det på egen risk.

5.5. Vi godkänner inte och ger inga garantier eller utfästelser om innehåll från tredje part, inklusive men inte begränsat till informationens riktighet och produkternas eller tjänsternas kvalitet.

6. Laglighet och Speltjänster

6.1. Vi avser endast speltjänster för användare i områden där dessa tjänster är lagligt tillåtna.

6.2. När du går in på denna webbplats eller använder våra speltjänster skickar du in följande:

6.2.1. Du är minst 18 år gammal eller har den lagliga åldern för att delta i eller använda speltjänster i din jurisdiktion;

6.2.2.Du har undersökt lokala lagar, förordningar och direktiv som rör din användning av speltjänsterna och kommer därför inte att bryta mot någon av dem.

6.2.3. Du förstår att du kan förlora pengar om du väljer att spela eller satsa på speltjänsterna om du använder webbplatsens innehåll eller dess tjänster.

6.2.4. Du ska kontrollera alla krav som ställs av speltjänsterna för användning, vilka kan ändras regelbundet. 

6.2.5. Du är fullt medveten om risken att förlora pengar när du spelar och spelar via speltjänsterna, och du accepterar fullt ansvar för alla sådana förluster.

6.2.6.6.Din användning av speltjänsterna sker helt och hållet efter eget gottfinnande och på egen risk. Du får inte göra några anspråk på företaget, dess dotterbolag, dess licensgivare eller deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän eller anställda för eventuella spelförluster.

6.3. Webbplatsen erbjuder ingen juridisk rådgivning om spel online eller offline, och det är ditt eget ansvar att förstå spellagarna i din jurisdiktion och följa dem.

6.4. Vi tillhandahåller information om spel och spelande, men vi främjar inte deltagande i dessa aktiviteter. Om du beslutar dig för att delta är helt upp till dig, men om du gör det bör du läsa vår policy för ansvarsfullt spelande för att få vägledning om hur du ska använda den på rätt sätt.

7. Allmänna Villkor

7.1. Webbplatsen tillhandahåller oberoende information och vägledning för dem som är intresserade av onlinekasinon, men erbjuder inga online-speltjänster. 

7.2. Vi strävar efter att upprätthålla korrekt och aktuell information på webbplatsen, men den ständigt föränderliga onlinespelbranschen kan påverka dess korrekthet. Vi kan därför inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av användningen av information som finns på webbplatsen.

7.3. Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part, men har inget inflytande över deras innehåll och tar inget ansvar för det. 

7.4. Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner användaren villkoren och sekretesspolicyn och bekräftar att han/hon förstår och följer dessa villkor.

7.5. Vi vill informera användarna om att de genom att godkänna sekretesspolicyn också samtycker till att deras uppgifter behandlas för att kunna använda webbplatsen på rätt sätt enligt villkoren. För mer information om databehandling, se avsnitt 10 i villkoren.

7.6. Tillgången till hela webbplatsen eller vissa delar av den kan vara begränsad för användare från vissa länder eller territorier för att följa lokala bestämmelser. Om en användare upptäcker några felaktigheter i informationen på webbplatsen eller om han eller hon anser att den måste följa lagarna i sitt land kan han eller hon kontakta oss. Vi strävar efter att följa lagar och förordningar i alla länder där webbplatsen är tillgänglig för användare.

7.7. Om någon del av Villkoren inte är förenlig med användarens nationella lagstiftning, gäller resten fortfarande.

7.8. Gamble Guys logotyper, varumärken och texter på webbplatsen är vår immateriella egendom. Logotyper och varumärken som tillhör nätcasinon, spelleverantörer och betalningsleverantörer omfattas av respektive operatörs immateriella rättigheter.

7.9. Dessa logotyper och varumärken används på vår webbplats endast för att hänvisa till de tjänster som erbjuds av varumärkesinnehavarna (nominativ rättvis användning). Det är tillåtet att återpublicera innehållet på andra webbplatser med fungerande do-follow-baklänkar i form av en HTML <a>-tagg eller efter förhandsgodkännande från oss. Delar av innehållet kan återpubliceras på Wikipedia.org med no-follow-baklänkar i form av en HTML <a>-tagg.

7.10.Webbplatsen kan innehålla översättningar som drivs av Google. Google garanterar inte att dessa översättningar är korrekta eller tillförlitliga, och alla garantier, inklusive garantier för noggrannhet, tillförlitlighet, säljbarhet och icke intrång, frånsägs.

7.11. Du får endast reproducera webbplatsens innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. All form av extrahering, inramning, skrapning eller insamling av innehållet på något sätt är strängt förbjuden. Vi förbjuder dig att spegla material som finns på webbplatsen.

8. Forum och Användargenererat Innehåll

8.1. Villkoren i det här avsnittet gäller allt användargenererat innehåll som läggs upp på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, foruminlägg, länkar, bilder, klagomål, svar i tvistförmedlingstjänsten och användarrecensioner. 

8.2. Genom att publicera ger användarna webbplatsen en världsomspännande, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri licens att publicera, visa, reproducera, ändra, skapa derivat och kommersiellt utnyttja innehållet.

8.3. Användarna samtycker till att inte publicera falskt, ärekränkande, felaktigt, kränkande, vulgärt, hatiskt, trakasserande, obscent, profant, sexuellt, hotfullt, diskriminerande, integritetskränkande, vuxet, upphovsrättsbrottande material utan vederbörligt samtycke, eller något material som bryter mot tredje parts rättigheter eller lagar.

8.4. De åsikter och synpunkter som uttrycks i användargenererat innehåll som publiceras av användare representerar inte våra åsikter eller synpunkter. Vårt administrationsteam övervakar inte regelbundet foruminlägg och vi är inte ansvariga för deras innehåll. Användarna tar fullt ansvar för det innehåll som de lägger upp på webbplatsen.

8.5. Det är strängt förbjudet att publicera innehåll under en annan persons namn eller utan vederbörligt samtycke från tredje part. Det är inte tillåtet med missbruk, t.ex. att lägga upp dubbla meddelanden, spamma, översvämma, delta i kedjebrev, pyramidspel, uppmaningar, reklam, marknadsföringsmaterial, bonusar eller att skicka privata massmeddelanden eller e-postmeddelanden.

8.6. Vi förbehåller oss rätten att acceptera, redigera eller avvisa användargenererat innehåll, t.ex. inlägg, länkar och reklaminformation, på forumet om vi anser att det har publicerats av eller på uppdrag av spelrelaterade webbplatser, kasinon eller dotterbolag i reklamsyfte eller för att bygga länkar.

8.7. Vi förbehåller oss möjligheten att redigera, radera eller stänga användarskapat innehåll eller konton utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande om det är kränkande eller bryter mot något av villkoren i dessa villkor.

8.8. Vi förbehåller oss rätten att avslöja din identitet eller all relaterad information som samlats in på webbplatsen till relevanta myndigheter om du lämnar in ett formellt klagomål eller rättsliga åtgärder.

8.9. Webbplatsen gör det möjligt för användarna att publicera recensioner och betyg av nätcasinon baserat på sina erfarenheter. Recensioner måste vara sanningsenliga, korrekta och återspegla användarens faktiska erfarenheter. Användare får endast granska varje kasino en gång. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller radera recensioner som bryter mot dessa riktlinjer. Vi kan till exempel ta bort recensioner som påverkas av kasinon genom att erbjuda bonusar i utbyte mot positiva recensioner.

8.10. Syftet med användargenererade recensioner och betyg på webbplatsen är att ge en ärlig bild av spelarnas erfarenheter av enskilda kasinon. Användare kan inte recensera kasinon som de har personliga eller yrkesmässiga band till. 

8.11. Vi har inte befogenhet att dela användarnas personliga information, såsom deras e-postadresser, med de kasinon som de har granskat eller betygsatt på vår webbplats. Därför kan vi inte lämna denna information till kasinona för att identifiera granskaren. Om ett kasino vill kommunicera med användaren eller ta reda på dennes identitet kan det svara på användarens recension.

8.12. Om en användare är ansluten till ett nätcasino och vill representera det på webbplatsen kan han/hon koppla sitt användarkonto till casinot genom att skicka ett e-postmeddelande till oss via vår kontaktsida. Förutom alla andra villkor måste även kasinorepresentanter följa dessa regler.

8.13. En representant får skapa en forumtråd per kasino i både kategorierna “Bonusar och kampanjer” och “Kasinon”. Det är inte tillåtet att lägga upp för många trådar eller att skapa en separat tråd för varje erbjudande från det representerade kasinot. Affiliate-länkar till det utsedda kasinots webbplats måste innehålla vår spårningskod. Om dina inlägg/trådar inte följer dessa regler kan vi ta bort dem och/eller avsluta ditt konto efter eget gottfinnande.

9. Tjänsten för Tvistförmedling

9.1. Webbplatsen erbjuder en kostnadsfri tvistförmedlingstjänst som syftar till att lösa klagomål från användare som rör speltransaktioner med alla speloperatörer online, oavsett tvistebelopp. Användarna kan lämna in ett klagomål med hjälp av ett formulär som finns här.

9.2. När du lämnar in ett klagomål på webbplatsen ger du oss tillåtelse att agera för din räkning med den relevanta speloperatören på nätet och samtycker till att aktivt delta i den efterföljande diskussionen och medlingsprocessen. I vissa fall ber vi dig som användare att antingen:

9.2.1. Skicka ett e-postmeddelande om godkännande i ett formulär till den relevanta speloperatören på nätet, eller

9.2.2.2. Ge oss formellt tillstånd att företräda dem i medlingsprocessen med speloperatören på nätet med hjälp av en särskild mall.

9.3. När du fyller i ett klagomål på webbplatsen ger du oss tillåtelse att begära och ta emot all information från den relevanta speloperatören online från ditt kasinokonto, registrerade uppgifter, spelloggar och spelaktivitet, eller annan information som kan hjälpa oss att identifiera problemet och göra en rättvis och motiverad lösning.

9.4. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta behandlingen av ditt klagomål när som helst om det anses vara oseriöst eller trakasserande, om du inte samarbetar eller tillhandahåller tillräckliga bevis i klagomålshanteringen och medlingsprocessen, om du har brutit mot reglerna för den relevanta speloperatören på nätet eller om du uppvisar ett kränkande, nedsättande, respektlöst eller hotfullt beteende i kommunikationen med Webbplatsens team.

Vi har placerat cookies på din dator för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa tänkbara sätt. Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst. Klicka här för att läsa mer.